automatyczne elektryczne, pneumatyczne, hydrauliczne

Bębny z napędem elektrycznym, pneumatycznym, hydraulicznym.

Bębny z napędem elektrycznym wyposażone mogą być w silniki 230 V A.C.

lub 24 V D.C. Silnik elektryczny, pneumatyczny bądź hydrauliczny służy tylko do zwijania węża.Wąż rozwijany jest ręcznie.

 Karta katalogowa - KLIKNIJ

 

 ← Bęben z napędem elektrycznym 24VDC

 

 

 

 

 

 

 

 

← Bęben z napędem elektrycznym 230VAC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

← Bęben z napędem hydraulicznym

 

 

 

 

 

 

 

 

← Bęben z napędem pneumatycznym