przepływomierze elektroniczne z pistoletem

Nowy certyfikowany miernik cyfrowy RAASM MID jest obowiązkowym narzędziem wymaganym w przypadku transakcji handlowych obejmujących bezpośrednią sprzedaż środków smarnych do użytku publicznego.Zgodnie z Dyrektywą Unijną w sprawie instrumentów pomiarowych 2014/32 / UE,Certyfikacja MID MI-005 koncentruje się na ciągłym pomiarze ilości cieczy innych niż woda.RAASM oferuje rozwiązania w zakresie dostaw i pomiarów olejów i podobnych produktów, zapewniając wysoki stopień ochrony (IP65) i zapisuje w pamięci dane dozowania ostatnich 2000 operacji.